Podmínky poskytnutí služby

Poskytovatel služby

Stanislav Tichý, IČ 49556240, se sídlem 783 16 Bělkovice-Lašťany 678

Předmět služby

Předmětem služby je zpracování nezávislého odhadu tržní ceny nemovitosti podle údajů, zadaných objednatelem. Odhad tržní ceny vyjadřuje pouze aktuální obvyklou prodejní cenu dané nemovitosti v dané lokalitě a v žádném případě nenahrazuje znalecký posudek.

Objednávka

Objednávka je uskutečněna tím, že objednatel odešle poskytovateli údaje o dané nemovitosti prostřednictvím příslušného formuláře na webu www.cenamojinemovitosti.cz

Cena

Služba je bezplatná, objednatel nic neplatí za zpracování ani dodání odhadu, ani žádné jiné poplatky.

Termín dodání

Termín dodání není pevně stanoven. Obvykle to bývá do 3 - 5 pracovních dní, ale v konkrétních ojedinělých případech může být při vyšší náročnosti nebo nedostatku poskytnutých informací delší.

Způsob dodání

E-mailem, poštou, osobním předáním, případně jiným dohodnutým způsobem.

Záruka

Na službu se nevztahuje záruka. Zpracovaný odhad tržní ceny je pouze orientační a vychází pouze z objednatelem poskytnutých informací bez možnosti jejich ověření. Stanovená cena je pouze "cenou obvyklou" a v žádném případě není garantováno její dosažení při případném prodeji dané nemovitosti.

Zvláštní podmínky

Na poskytnutí služby není právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo její poskytnutí kdykoliv odmítnout, a to i bez udání důvodu.


Tyto Podmínky použití platí od 1.4.2021